1. Programmaboekjes
 2. Historisch Festival Scheveningen + Stichting Stoomkracht
 3. 
100 jaar Nieuwe Haagse School
 4. Vereniging Vrienden van Den Haag
 5. Gilde Den Haag
 6. Stichting Tong Tong
 7. Gemeente Den Haag Afdeling Monumentenzorg Stichting
 8. Haags Industrieel Erfgoed
 9. Haags Bus Museum
 10. Landelijke Vereniging Vrienden van de Witt

 11. Haags Historisch Museum + magazine Haagse Historie
 12. Museum de Gevangenpoort
 13. Haags Openbaar Vervoer Museum
 14. Tweede Kamer der Staten-Generaal
 15. Haags Gemeentearchief
 16. Stichting Joods Erfgoed Den Haag

 17. Geschiedkundige Vereniging Die Haghe
 18. Nationaal Archief
 19. De Ooievaart, Haagse Rondvaart + Stichting Vincent van Gogh Experience Den Haag
 20. Gemeente Den Haag Afdeling Archeologie
 21. Bibliotheek Den Haag
 22. Stichting 3 maart 45
 23. Pulchri Studio
 24. Stichting Vrienden van de Hofvijver + Stichting Carillon Den Haag
 25. Stichting Haagse Willemsvaart
 26. Stichting Atlantikwall Museum Scheveningen
 27. Historische Vereniging Buitenplaats Ypenburg
 1. Programs
 2. Historisch Festival Scheveningen + Stichting Stoomkracht / Historic Festival Scheveningen
 3. 
100 jaar Nieuwe Haagse School / 100 years New Hague School
 4. Vereniging Vrienden van Den Haag / Friends of The Hague
 5. Gilde Den Haag / Guild of The Hague
 6. Stichting Tong Tong / TongTong Foundation
 7. Gemeente Den Haag Afdeling Monumentenzorg Stichting / Monument Care and Preservation Department of the municipality of The Hague
 8. Haags Industrieel Erfgoed / The Hague Industrial Heritage Foundation
 9. Haags Bus Museum / The Hague Bus Museum
 10. Landelijke Vereniging Vrienden van de Witt
 / Friends of De Witt Society
 11. Haags Historisch Museum + magazine Haagse Historie / Historical Museum of The Hague and The Hague Historical Magazine
 12. Museum de Gevangenpoort / The Prison Gate Museum
 13. Haags Openbaar Vervoer Museum / The Hague Museum of Public Transport
 14. Tweede Kamer der Staten-Generaal / House of Representatives
 15. Haags Gemeentearchief/ The Hague City Archives
 16. Stichting Joods Erfgoed Den Haag
 / Foundation of Jewish Heritage in The Hague
 17. Geschiedkundige Vereniging Die Haghe / Historical Society Die Haghe
 18. Nationaal Archief / National Archives
 19. De Ooievaart, Haagse Rondvaart + Stichting Vincent van Gogh Experience Den Haag / Boat tour with the Ooievaart + Vincent van Gogh Experience The Hague
 20. Gemeente Den Haag Afdeling Archeologie / City of The Hague, Archeology department
 21. Bibliotheek Den Haag / The Hague Public Library
 22. Stichting 3 maart 45 / Foundation March 3, 1945
 23. Pulchri Studio
 24. Stichting Vrienden van de Hofvijver + Stichting Carillon Den Haag / Friends of the Hofvijver + The Hague Carillon Foundation
 25. Stichting Haagse Willemsvaart / Foundation Willemsvaart
 26. Stichting Atlantikwall Museum Scheveningen / Foundation of the Atlantikwall Museum Scheveningen
 27. Historische Vereniging Buitenplaats Ypenburg / Historical Society Buitenplaats Ypenburg

Mede mogelijk
gemaakt door:

partly made possible by:

Gemeente Den Haag
Fonds 1818