1. Stichting Atlantikwall Museum Scheveningen
 2. Gilde Den Haag
 3. Panorama Mesdag
 4. Stoomgroep West Zuiderpark
 5. Geschiedkundige vereniging Die Haghe
 6. Vrienden van De Witt
 7. Monumentenzorg en Welstand
 8. Archeologie en Natuur- en milieueducatie
 9. Stichting Haags Industrieel Erfgoed
 10. Haags Gemeentearchief + Nederlands Muziek Instituut + Joods Erfgoed Den Haag
 11. Infokraam 1
 12. Prodemos en de Tweede Kamer
 13. Museum de Gevangenpoort
 14. Haags Historisch Museum + Haags Historisch Magazine
 15. Bibliotheek Den Haag
 16. Vrienden van Den Haag + Stichting Haagse Historie en Erfgoed
 17. Ooievaart
 18. Van Gogh Experience
 19. Haags Kinderatelier
 20. Pulchri Studio
 21. Stichting Tong Tong
 22. Nationaal Archief
 23. Vrienden van de Hofvijver + Stichting Haags Carillon
 24. Stichting 3 maart 45
 25. MuZee + Historisch Festival Scheveningen
 26. Infokraam 2
 27. New Dutch Academy
 28. Historische vereniging Buitenplaats Ypenburg
 29. Haags Bus Museum + Haags Openbaar Vervoer Museum
 1. Stichting Atlantikwall Museum Scheveningen / Foundation of the Atlantikwall Museum Scheveningen
 2. Gilde Den Haag / Guild of The Hague
 3. Panorama Mesdag
 4. Stoomgroep West Zuiderpark / Steam Group West Zuiderpark
 5. Die Haghe Geschiedkundige Vereniging / Historical Society
 6. Vereniging Vrienden van De Witt / Friends of De Witt Society
 7. Monumentenzorg / Historic Monuments Preservation and Building Aesthetics departments
 8. Archeologie, Natuur- en Milieueducatie / Archaeology, Nature & Environmental Education Departments
 9. Stichting Haags Industrieel Erfgoed / The Hague Industrial Heritage Foundation
 10. Haags Gemeentearchief ism het Nederlands Muziek Instituut en Joods Erfgoed Den Haag / City Archives of The Hague in col. with the Netherlands Music Institute and the Jewish Heritage Foundation of The Hague
 11. Information stall 1
 12. ProDemos en de Tweede Kamer / ProDemos and the House of Representatives
 13. Museum de Gevangenpoort / The Prison Gate Museum
 14. Haags Historisch Museum / Historical Museum of The Hague and The Hague Historical Magazine
 15. Bibliotheek Den Haag / Library of The Hague
 16. Vrienden van Den Haag / Friends of The Hague
 17. Ooievaart
 18. Van Gogh Experience
 19. Haags Kinderatelier / The Hague Artist's studio for Children
 20. Pulchri Studio
 21. Stichting TongTong / TongTong Foundation
 22. Nationaal Archief / National Archives
 23. Vrienden van de Hofvijver + Stichting Haags Carillon / Friends of the Hofvijver Pond + Carillon Foundation of The Hague
 24. Stichting 3 maart '45 / Foundation 3 March 1945
 25. MuZee and Scheveningen Historical Festival
 26. Information stall 2
 27. New Dutch Academy
 28. Historische Vereniging Buitenplaats Ypenburg / Ypenburg Estate Historical Society
 29. Haags Bus Museum / Bus Museum of The Hague / The Hague Museum of Public Transport

Mede mogelijk
gemaakt door:

partly made possible by:

Gemeente Den Haag
Fonds 1818
Haagse brug